LINIUS - Ventilasjons- og fasadelameller

Lamellene brukes primært for å ventilere, beskytte og skjule tekniske installasjoner, men like meget som en del av en fasade eller interiører.

Programmet omfatter forskjellige bladdimensjoner, alt etter ønsket gjennomlufting og beskyttelsesgrad. Lamellene leveres med klips og bakenforliggende profilsystem for enkel montering.

I tillegg tilbys insektbeskyttelse; et dørsystem kan leveres, og profilene kan leveres buet om ønsket.

Lamellene produseres fra ekstruderte aluminiumsprofiler som elokseres eller lakkeres. Det finnes også en rimelig utgave i galvanisert stål, og en variant med lyddempende effekt.

Renson NV nettsider.

Mer informasjon om produktene finner du i vårt brosjyre-bibliotek.

Linius Referanser